wiwi consult jest neutralny dla klimatu!
W ramach projektu renowacji Ahlenmoor w dzielnicy Cuxhaven zrekompensowaliśmy nasze emisje CO2 spowodowane od 2016 roku.

Nasz projekt repoweringu w regionie Hunsrück został pomyślnie zakończony na początku kwietnia. Siedem turbin Enercon E-141 o wysokości piasty 159 metrów produkuje około 67 milionów kWh na rok.

Czy to na etapie planowania i finansowania, czy też budowy lub eksploatacji - na każdym etapie projektu znajdujemy rozwiązania, dzięki którym projekt jest bardziej ekonomiczny i konkurencyjny.

31.10.2018 | Rozpoczęcie budowy w ramach projektu repoweringu farmy Morbach

Rozpoczęcie budowy w ramach projektu repoweringu farmy Morbach

Niecałe trzy lata temu wiwi consult rozpoczęła planowanie operacji repoweringu w farmie energetycznej Morbach w Hunsrück. Celem było dalsze rozwinięcie tego sztandarowego projektu gminy Morbach i zabezpieczenie przyszłości krajobrazu energetycznego w perspektywie długoterminowej. Wszystkie 14 istniejących turbin wiatrowych typu Vestas V80 ma zostać zdemontowanych i zastąpionych siedmioma nowoczesnymi turbinami Enercon E-141 o wysokości piasty 159 metrów.
Budowę rozpoczęto we wrześniu po udzieleniu w lutym 2018 r. zezwolenia zgodnie z federalną ustawą o ochronie przed immisjami (BImSchG). W tym czasie pierwsza ze starych turbin została już zdemontowana i wykonano całkowicie pierwszy fundament pod nowe turbiny.

[Wróćmy do przeglądu]