Farma wiatrowa Buchholz 3 w Celle / Dolna Saksonia

Hydrolog zaprojektował odwodnienie tej farmy wiatrowej za pomocą drenażu dennego - ale okazało się, że nie był on wystarczający do obniżenia poziomu wody. Aby rozwiązać ten problem, trzeba było wiercić głębokie studnie, co jednak zwielokrotniało ilość wypompowywanej wody. Wykonaliśmy więc nowe rowy melioracyjne i obszary infiltracyjne oraz komory osadnikowe i rowy melioracyjne do odpływu wody. Aby dotrzymać terminów budowy, obniżenie poziomu wody musiało być stale monitorowane.

Udało nam się uniknąć równie kosztownej procedury dla 2 dodatkowych turbin wiatrowych, podnosząc poziom fundamentu. W rezultacie osiągnęliśmy znaczne oszczędności. wiwi consult zapewniła również wsparcie procesu projektowania i budowy trasy kablowej (o długości około 18 km).

Fakty

Zakres naszych prac